NFKP

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Artyści i pracownicy wolnych zawodów.
 
Pragnę przedstawić założenia i cele nowopowstałej Fundacji „Niezależny Funduszu Kultury „POLCANART” i prosić o jego poparcie oraz wspólne wdrażanie jego założeń i celów za pośrednictwem wszystkich osób i firm związanych z kulturą.
Motto:
 „Beatius est magis dare, quam accipere” 
Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.

Wprowadzanie:
Zasadniczym założeniem Fundacji „Niezależny Funduszu Kultury POLCANART” będzie w formie corocznych grantów alternatywne finansowanie ważnych i wartościowych inicjatywy ze sfery kultury i sztuki.  
Celem Fundacji „Niezależny Funduszu Kultury „POLCANART” będzie pomoc i dofinansowanie młodych utalentowanych artystów oraz ludzi sztuki zgłoszonych na podstawie rekomendacji a przyznawanie ich będzie następowało przez utworzoną Radę Fundacji i  komisję dotacyjną Fundacji NFKP.
W kolejnych planach Fundacji będzie utworzenie funduszu emerytalnego, który będzie stanowił alternatywną pomoc dla wszystkich zrzeszanych w nim artystów, a których dochody nie przekraczają połowy średniej krajowej lub tych, którym z różnych powodów nie przysługują świadczenia emerytalne.
Ważnym założeniem w celach Fundacji będzie też tworzenie nowych stałych relacji i wymiany kulturalnej z innymi krajami jak np. miedzy Polską i Kanadą, tworzenie nowych oddziałów i zawiązywanie korzystnych umów partnerskich.
Kolejnym krokiem naszych działań biedzie wdrożenie corocznej ogólnopolskiej i światowej akcji społecznej pozyskiwania funduszy na rozwój kultury pod hasłem: „Złotówka na kulturę” a za granicą  „dollar on culture”. 
Chcą rzetelnie wesprzeć beneficjentów Fundacji i organizacje związane ze sztuką i kulturą z dofinansowania będą wyłączeni ci wszyscy, którzy w danym roku otrzymali już dotację z innych źródeł takich jak: programy MKiDN, fundusze strukturalne, dotacje celowe i inne o które występują beneficjenci.
Obligatoryjnie wyłączone z pomocy Fundacji będą min. te instytucje kultury jak: teatry, kina, muzea, ośrodki kultury, których budżety oparte są o środki publiczne czyli budżety miast i gmin.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego